123

ROC MPM

View Google map

MPM BUILDING д байрлах манай онцгой салбар нь Дижитал шийдлийг шингээсэн салбар бөгөөд цааш ашиглахгүйгээр MONPAY ээр ширээнээсээ захиалгаа гөх боломж бүрдүүлсэн салбар юм. Тус салбарт 4-6 хүний багтаамжтай уулзалтын өрөө, сууж үйлчлүүлэх болон авч явахаар кофе авах бүхий л хэрэглэгчдэд зориулан гэгээлэг уур амьсгалыг бид бүрдүүлсэн.

123
123